Chłopowo wybrało również Panią Sołtys

W dniu wczorajszym, 21 marca br., w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie miały miejsce wybory sołeckie. Mieszkańców sołectw powitał wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, a zebranie poprowadził sekretarz gminy Ryszard Przywarty.

czytaj więcej

Władza sołecka w rękach kobiet

W dniach 19 i 20 marca br. Mieszkańcy sołectw Żeńska i Granowa wybrali nowych sołtysów. Powitania uczestników i stwierdzenia prawomocności zebrania w Żeńsku dokonał Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz, a poprowadził je Przewodniczący Rady Gminy, Artur Konopelski. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 264 obecnych było 92.

czytaj więcej

Uroczysta Msza Święta w Nowym Klukomiu

W ubiegłą niedzielę, (17.03.2019 r.) w kościele filialnym pw. św. Piotra i św. Pawła w Nowym Klukomiu miało miejsce poświęcenie okna witrażowego, wykonanego w ramach prac konserwatorskich i restauratorskich.

czytaj więcej

Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Krzęcinie

W dniu wczorajszym, (14 marca br.), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie doszło do podpisania umowy na realizację zadania pn. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010.

czytaj więcej

Gminne Obchody Dnia Sołtysa

11 marca br., sołtysi z terenu gminy Krzęcin, na zaproszenie Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Artura Konopelskiego, wzięli udział w gminnych uroczystościach zorganizowanych na ich cześć. Podczas dorocznych obchodów gospodarz Gminy Krzęcin wraz z przewodniczącym, podziękował wszystkim sołtysom za ich codzienny trud i pracę, jaką wykonują na rzecz swoich małych miejscowości, a poprzez to również dla całej gminy i powiatu.

czytaj więcej

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich - harmonogram zebrań wiejskich

Nazwa Sołectwa

Termin

Godzina

zebrania

Miejsce zebrania

Żeńsko

19.03.2019r.

(wtorek)

godz.19:00

KK w Żeńsku

Granowo

20.03.2019r.

(środa)

godz.18:00

WDK Granowo

Chłopowo

21.03.2019r.

(czwartek)

godz.18:00

WDK Chłopowo

Kaszewo

22.03.2019r.

(piątek)

godz.17:00

KK w Kaszewie

Rakowo

22.03.2019r.

(piątek)

godz.19:00

KK w Rakowie

Słonice

25.03.2019r.

(poniedziałek)

godz.17:00

Słonice 17

Objezierze

25.03.2019r.

(poniedziałek)

godz.18:30

KK w Objezierzu

Nowy Klukom

26.03.2019r.

(wtorek)

godz.17:00

Sala wiejska

Krzęcin

26.03.2019r.

(wtorek)

godz.19:00

GCK w Krzęcinie

Mielęcin

27.03.2019r.

(środa)

godz.17:00

KK w Mielęcinie

Przybysław

27.03.2019r.

(środa)

godz.19:00

KK w Przybysławiu

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwach Gminy Krzęcin

czytaj więcej

Gmina Krzęcin wnioskuje o Granty Sołeckie

W dniu 28 lutego br. wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie 8 wniosków o wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł. ramach konkursu „Granty Sołeckie 2019”, na każdy z wnioskowanych projektów.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;
2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  68.500 zł.

Termin składania ofert: 8 marca 2019 r. do godz. 15:30

Więcej info: www.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 20 sierpnia 2019, imieniny: Bernarda i Sobiesława