Urząd Gminy Krzęcin

 

URZĄD GMINY KRZĘCIN 

ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin 

tel./fax 95 765 52 13
95 765 52 24
95 765 52 28
95 765 51 57

NIP: 594-12-33-532
urzad@krzecin.pl

 

 

  dr Bogdan Wojciech Brzustowicz  

Wójt Gminy Krzęcin

email: brzustowicz@krzecin.pl

 

mgr Ryszard Przywarty

Sekretarz Gminy Krzęcin

email: sekretarz@krzecin.pl

 

Danuta Tuńska 

Skarbnik Gminy Krzęcin

email: skarbnik-krzecin@o2.pl

 

mgr Sandra Żuk 

Podinspektor ds. promocji, współpracy zagranicznej i krajowej, kultury, sportu, zdrowia oraz koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

email: krzecinpromocja@gmail.com

 

Magdalena Czarnecka

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu i oświaty

email: urzad@krzecin.pl

 

mgr Agata Bruzgo

Zastępca głównego księgowego

 

mgr Marzena Pawlak

Inspektor ds. podatków i opłat

oraz księgowości budżetowej

email: podatki@krzecin.pl

 

mgr Anna Kremer

Inspektor ds. obsługi administracyjno-kasowej

i rozliczenia podatku vat

email: ug.annakremer@gmail.com

 

Renata Józefczyk 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

email: ksiegowosc@krzecin,pl

 

mgr inż. Paulina Wolańska

Inspektor ds. obsługi rady gminy,

działalności gospodarczej

oraz promocji zatrudnienia,

email: radagminy.krzecin@wp.pl

 

Dominik Szymczykowski

Podinspektor ds. informatyzacji i ochrony danych osobowych

email: ug.dominik@gmail.com

 

Zdzisław Szymanowski 

Podinspektor ds. rolnictwa,

dróg i gospodarki nieruchomościami 

email: inwestycje1@o2.pl

 

mgr Monika Saganowska 

Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej,

komunalnej i ochrony środowiska

email: gpkos.ugkrzecin@gmail.com

 

mgr Anna Okulicz-Kozaryn

Zastępca kierownika USC

- ds.USC, Ewidencji Ludoności,

dokumentów stwierdzających tożsamość

i ochrony informacji niejawnych

email: ewidencja.krzecin@gmail.com

 

mgr Janusz Giziński

Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego

email: zk@krzecin.pl

mgr inż. Dariusz Kusal

Podinspektor ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej

email: ugk.zamowienia@gmail.com

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 21 lutego 2018, imieniny: Eleonory i Feliksa