Dzień Bibliotekarza

bibliotekarz

Wszystkim Bibliotekarzom życzymy wytrwałości i satysfakcji z pracy !!!
Dziękujemy za niezwykłe podróże po świecie literatury !!!

czytaj więcej

Podpisanie umowy z wykonawcą pomostu w Chłopowie

umowa

W dniu dzisiejszym, 6 maja 2020 r., w Urzędzie Gminy Krzęcin podpisana została przez Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Skarbnika Joannę Witkowską oraz Marka Leśniaka reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Zieleniewa, umowa dot. zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności kąpieliska wiejskiego poprzez budowę pomostu pływającego nad jeziorem Chłopowo".

czytaj więcej

CUDNA NIESPODZIANKA!

maseczki

Bardzo dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie z Przewodniczącą Wiesławą Bobryk na czele za przekazanie nam maseczek ochronnych.
Macie Panie wspaniale serca!

czytaj więcej

Dbamy o Nasze dziedzictwo lokalne

W dniu wczorajszym, (28.04.2020 r.), dotarła do nas bardzo miła informacja z Biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” o pozytywnej ocenie w zakresie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku złożonego przez Gminę Krzęcin dot. wsparcia finansowego m.in. na operację pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka Otto Beyera w Żeńsku”.

czytaj więcej

INFORMACJA

Sprawy związane z Urzędem Stanu Cywilnego, Meldunkami i Dowodami Osobistymi będą załatwiane w Urzędzie Gminy w Krzęcinie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty pod nr tel. 95 765 52 13.

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. poz. 697 w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (§13 ust. 2)

czytaj więcej

TERESA WALCZAK 1950-2020

teresa w

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Pani Teresy Walczak, Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów.
Teresa Walczak, od lat zamieszkująca w Krzęcinie, z zawodu księgowa, była osobą niezwykle oddaną Gminie Krzęcin.

czytaj więcej

Maseczki rozdane

maseczkirozdane

W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią, w dniach 15-16 kwietnia br. rozdane zostały dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy maseczki wielokrotnego użytku. Środki ochronne zakupione przez Wójta Gminy Krzęcin odebrał każdy Mieszkaniec bez względu na wiek.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 28 maja 2020, imieniny: Augustyna i Jaromira

Najbliższe wydarzenie: