Wizyta Księdza Jeremy’ego Kabuga w Krzęcinie

W środę, 4. października br. uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie odwiedził ks. Jeremy Kabuga, który na co dzień stacjonuje w placówce misyjnej Sióstr Felicjanek w Kipsing w Kenii. Ta wyjątkowa wizyta wiązała się z projektem pn. „Adopcja Dziecka”, w który włączyła się krzęcińska podstawówka i w każdy poniedziałek zbiera środki dla Brendah Kendi Mugambi, 9-letniej dziewczynki.

czytaj więcej

Ruszyła termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

Rozpoczęły się intensywne prace w zakresie wykonania opaski izolacyjnej, instalacji CO, wymiany okien i docieplenia budynku, związane z inwestycją pn. ”Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „LIDEX” z Choszczna, a koszt całkowity wynosi 3.179.550 zł, z czego kwota 2.691.012,40 zł to dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

czytaj więcej

Wyróżnienie dla Gminy Krzęcin

Z przyjemnością informujemy, iż nasza gmina znalazła się wśród wyróżnionych w konkursie na gminę województwa zachodniopomorskiego o największej liczbie elektronicznych zeznań podatkowych za rok 2016. Podczas XXV Sesji Rady Gminy w Krzęcinie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kazimierz Bylica wręczył Wójtowi Gminy Krzęcin podziękowanie i serdeczne gratulacje za udział w konkursie.

czytaj więcej

Radni uchwalili Lokalny Program Rewitalizacji

Program sesji Rady Gminy Krzęcin w dniu 28 września br. przewidywał zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2016/2017 oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2017 r.

czytaj więcej

Wizyta Oficerów NATO w Gminie Krzęcin

W dniu wczorajszym, 2.10.2017 r., do Urzędu Gminy Krzęcin z niecodzienną wizytą przybył Pułkownik Kurt Koch Starszy Oficer Narodowy Części Duńskiej Elementu Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie w towarzystwie oficera Thomasa Thomena oraz tłumaczki, którzy w dniach 30.06-1.07.2017 r. brali czynny udział w obchodach 390. rocznicy bitwy pod Granowem.

czytaj więcej

PRZEJAZD KOLEJOWY W SŁONICACH ZAMKNIĘTY

Informujemy, iż przejazd kolejowy w Słonicach, mieszczący się w pasie drogi powiatowej,

w dniach 3-4. października br. jest zamknięty z powodu remontu.

Należy liczyć się z utrudnieniami na tej drodze aż do końca roku.

czytaj więcej

Złote Gody Państwa Włochowicz

Dnia 21 września 2017 r. Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz w obecności Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krzęcinie Anny Okulicz-Kozaryn, w kameralnej atmosferze w swoim gabinecie, wręczył medale, pamiątkowe dokumenty i kwiaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwu Czesławie i Eugeniuszowi Włochowicz. Gospodarz gminy życzył Jubilatom zdrowia, sukcesów w życiu osobistym oraz podziękował Pani Czesławie i Panu Eugeniuszowi za czynny udział w życiu społeczności gminy.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wójt Gminy Krzęcin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin na rok 2017 w zakresie: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to  8.000 zł.

Więcej informacji: www.bip.krzecin.pl 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 listopada 2017, imieniny: Janusza i Konrada