"SPOŁECZNIK SPOŁECZNIKOWI"

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż podczas uroczystości "Społecznik Społecznikowi", która miała miejsce 19. sierpnia 2017 r. w Drawnie, Pani Kazimiera Prokopiak, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie, otrzymała z rąk Pana Jana Kuźmińskiego, Sołtysa Drawna, podziękowania i statuetkę za szczególne zasługi na rzecz gminy i powiatu choszczeńskiego. 

Gratulujemy serdecznie !

czytaj więcej

Centra Przedsiębiorczości Lokalnej

„Lider Pojezierza” LGD ogłosił niedawno terminy naboru na wsparcie finansowe w ramach funduszy PROW 2014-2020 dla podmiotów wychodzących z inicjatywą utworzenia i prowadzenia CePLów czyli Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej.
 

czytaj więcej

Zawody wędkarskie

Dnia 6 sierpnia br. w zawodach wędkarskich o puchar Nadleśniczego Drawna wędkarze z Krzęcina w składzie: Jacek Polański, Krzysztof Walczak i Tomasz Giersz zajęli pierwsze miejsce jako drużyna. Natomiast w kategorii indywidualnej kol. Polański znalazł się na wysokim 3 miejscu, a kol. Walczak na 10. 

czytaj więcej

Informacje odnośnie usuwania skutków klęsk żywiołowych

 1. Zmiana zasad udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 29 sierpnia 2017 r.)

Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

2. Pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (S-4.9421.1.59.2017.MŻ) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego(BZK-1.6355.60.2017.AG) z dnia 23 sierpnia 2017 r.

4. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 24 czerwca 2016 r.)

5. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej jakie wystąpiły od maja 2017 r. (z dnia 28 lipca 2017 r.)

6. Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. (z dnia 17 sierpnia 2017 r.)

czytaj więcej

GMINA KRZĘCIN 2017 - intensywny rozwój

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W KRZĘCINIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie opublikował listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

czytaj więcej

Aktywny Mielęcin

Sołectwo Mielęcin otrzymało od prywatnego darczyńcy piękne drzewka ozdobne, które zostały posadzone przez Mieszkańców przy Klubie Kultury, aby upiększyć jego otoczenie.

czytaj więcej

Stypendia artystyczne rozdane

Troje Uczniów z terenu gminy Krzęcin odebrało w dniu dzisiejszym (tj. 10.sierpnia br.) z rąk Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wśród nagrodzonych osób znaleźli się: Aleksandra Łazińska i Aleksandra Rutkowska-uczennice Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz Patryk Łassa-uczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie.

czytaj więcej

Chodniki w Rakowie

Zakończyła się budowa chodników w miejscowości Rakowo. Przypomnijmy, iż wykonawcą zadania była firma TOM-BRUK Tomasz Apoczkin z siedzibą w Sławęcinie, a środki w wysokości 169.945,09 zł pochodzą z budżetu gminy.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 września 2017, imieniny: Aurelii i Ładysława