"Ku pamięci ks. Stefana Jodłowskiego"

„Ku pamięci ks. Stefana Jodłowskiego” to niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce 10 października br. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie, w czasie którego dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Parafian i Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Chłopowie.

czytaj więcej

Inwestycje Gminne w latach 2014-2018

Pomimo wysokiego zadłużenia, stanowiącego coraz większy ciężar dla finansów gminy, udało się zrealizować inwestycje oraz pozyskać środki unijne i rządowe na znacznie wyższym poziomie aniżeli w poprzednich kadencjach! Z pewnością zauważalna stała się zmiana priorytetowych kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrowały się na podstawowej infrastrukturze (drogach, chodnikach, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), kluczowej dla rozwoju i bezpieczeństwa gminy.

czytaj więcej

Festyn Grantowy w Chłopowie

W miniony piątek (5.10.2018 r.) w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się "Festyn Grantowy", który był podsumowaniem zakończonej realizacji inwestycji dot. doposażenia placu zabaw. Dofinansowanie w kwocie 10.000 zł udzielone zostało w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak.

czytaj więcej

W Krzęcinie powstawnie ścieżka spacerowo-rowerowa

Wspaniała wiadomość dotarła do nas 27 września br. od Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Otóż, złożony przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wniosek dot. dofinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim” otrzymał ocenę pozytywną.

czytaj więcej

Kolejna dotacja dla kościoła w Rakowie

Już wkrótce w kościele pw. Św. Trójcy w Rakowie rozpoczną się prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowym chórze, o które wnioskowali Proboszcz ks. Sławomir Mazurkiewicz i Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie Henryk Owczarek.

czytaj więcej

Radni podjęli decyzję o restrukturyzacji zadłużenia i wyborze skarbnika

W środę 26 września br. krzęcińscy radni obradowali nad sprawami finansów gminy. Po wystąpieniu wójta Bogdana W. Brzustowicza oraz dyskusji z udziałem przewodniczących komisji i radnych, przyjęta została informacja o wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2018 r., z której wynika, że plan dochodów według stanu na 30 czerwca wyniósł 23.216.197 zł, a plan wydatków 23.533.405 zł.

czytaj więcej

Remont wieży kościelnej w Chłopowie

Zakończył się remont przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chłopowie. W ramach prac Zakład Usług Wysokościowych LIN-ALP s.c. z Kozielic odnowił wieżę kościoła oraz korpus budynku. Inwestycja, o którą wnioskował Proboszcz ks. Dariusz Zając, wykonana została dzięki dotacji otrzymanej na ten cel przez Parafię Rzymskokatolicką w Chłopowie z budżetu Gminy.

czytaj więcej

Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu dzisiejszym (27.09.2018 r.) podczas Sesji Rady Powiatu w Choszcznie, podjęta została uchwała dot. inwestycji powiatowo-gminnej pn. ”Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącą drogę powiatową nr 2212Z”.

czytaj więcej

Umowa na termomodernizację WDK w Chłopowie - PODPISANA

To już pewne – budynek Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, dzięki złożonemu przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza wniosku o dofinansowanie w naborze przeprowadzonym w dniach 7-28 lutego 2018 roku przez Urząd Marszałkowski w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, doczeka się gruntownego remontu.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 21 stycznia 2019, imieniny: Agnieszki