Konsultacje z sołtysami

Podczas wczorajszego spotkania (16.01.2019 r.) Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza z Sołtysami z gminy Krzęcin dyskutowano o realizacji Funduszu Sołeckiego w 2018 r. i planowanych wydatkach w tym zakresie w roku 2019. W II części zebrania Sekretarz Gminy Ryszard Przywarty przedstawił Sołtysom projekt zmian w statutach sołectw.

czytaj więcej

Radni uchwalili budżet na 2019 rok

W czwartek, 20 grudnia 2018 r., odbyła się druga Sesja Rady Gminy Krzęcin w kadencji 2018-2023. W programie sesji znalazło się ponad dwadzieścia punktów, ale jedną z najważniejszych uchwał, jaką podjęto jednogłośnie, było uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. Budżet zakłada dochody na poziomie 16.612.151,32 zł i wydatki w wysokości 16.421.971,32 zł, w tym wydatki majątkowe (minwestycje) to kwota 1.343.287,99 zł.

czytaj więcej

Dary żywnościowe dla 600 mieszkańców

W najbliższy piątek, tj. 14 grudnia br., w Klubie Kultury w Objezierzu wydane zostaną, dla 600 Mieszkańców naszej gminy, dary żywnościowe w postaci 14 artykułów spożywczych. Pomoc żywnościowa została zorganizowana przez Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie we współpracy z Klubem Kiwanis Kobieta 2000 z Choszczna i Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym".

czytaj więcej

Przedświąteczne szaleństwo na jarmarku w Krzęcinie!

Już niedługo Święta Bożego Narodzenia… Czas pełen magii, rodzinnych spotkań, wspólnego kolędowania oraz aromatów, na które czeka się cały rok. To także czas obdarowywania się prezentami oraz dobrym słowem. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie, aby wprowadzić wszystkich w ten magiczny czas oczekiwania, zorganizowało 9 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy.

czytaj więcej

Sesja inauguracyjna

W dniu 21 listopada 2018 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Krzęcinie odbyła się I Sesja Rady Gminy Nowej Kadencji 2018-2023, podczas której ślubowanie złożyli: Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz i Radni w osobach: Artur Olgierd Konopelski, Mieczysław Ciesiołkiewicz, Stefan Bodnar, Tomasz Bodnar, Włodzimierz Bury, Bożena Barbara Gibert, Grzegorz Knera, Zdzisław Kula, Przemysław Kusz, Anna Masaj-Szczepańska, Małgorzata Matuszak, Judyta Monika Mroczkowska, Andrzej Krzysztof Ogonowski, Ryszard Pierzchała, Paulina Szarawaga.

czytaj więcej

Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Krzęcin

Drodzy Mieszkańcy Gminy!

W zakresie zadania związanego z zimowym utrzymaniem dróg, spoczywającego na ich właścicielach, mieści się zakres prac mających na celu zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością.

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

ZARZĄDZENIE NR 56/2018

WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Dostępne tutaj

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 20 sierpnia 2019, imieniny: Bernarda i Sobiesława