Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2019

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2019.

czytaj więcej

Będzie ścieżka rowerowa w Krzęcinie

W dniu dzisiejszym, tj. 11.02.2019 r., w Urzędzie Gminy Krzęcin doszło do podpisania umowy dot. dofinansowania projektu pn.: "Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim polegające na budowie: ścieżki rowerowo-spacerowej, oświetlenia solarnego i pomostu z platformą widokową".

czytaj więcej

Zabawa Choinkowa w Żeńsku

Zabawa choinkowa w Żeńsku, zainicjowana przez Sołtysa miejscowości Daniela Kamińskiego, odbyła się 28 stycznia br. w Klubie Kultury. Impreza ta zorganizowana już po raz 9 jest jedną z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń zarówno dla dzieci, młodzieży jak i całej społeczności lokalnej. Karnawałowe spotkanie rozpoczął Sołtys od wręczenia podziękowań dla wszystkich sponsorów tegorocznej choinki.

czytaj więcej

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA ODPADÓW!

W związku  z okresem grzewczym i zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów, Wójt Gminy Krzęcin przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

NIE WOLNO SPALAĆ: 
•    wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych;
•    zużytych opon i innych odpadów z gumy;
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem;
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry; 
•    opakowań po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

czytaj więcej

"Zachodniopomorski Rolnik Roku"

W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

czytaj więcej

Spoczywaj w pokoju

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 2019 roku, na wieczną służbę odszedł nasz druh Henryk Walusiak, który był Honorowym członkiem naszej jednostki, a zarazem jej rówieśnikiem - najstarszy druh OSP Krzęcin...
Czołem Druhu...

czytaj więcej

Rewitalizacja społeczna

Już w niedługim czasie rozpocznie się w naszej gminie kontynuacja projektu rewitalizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Zanim jednak przystąpimy do kolejnych projektów, warto podsumować, to co dotąd zostało zrobione w ramach rewitalizacji.

czytaj więcej

Ogłoszenie o wznowieniu naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

czytaj więcej

Styczniowe zajęcia UTW dla seniorów

Piątkowe zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (18.01.2019 r.) w Krzęcinie cieszyły się dużym zainteresowaniem. A to za sprawą przeprowadzonego przez policjantów z choszczeńskiej komendy wykładu pn. „Nowe metody działania sprawców przestępstw popełnianych na szkodę seniorów”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 20 sierpnia 2019, imieniny: Bernarda i Sobiesława