Podziękowali za plony

24 września 2017 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Krzęcinie odbyła się msza dziękczynna za zebrane plony oraz pomyślność Rolników z Gminy Krzęcin. Niedzielną eucharystię celebrował Proboszcz ks. Tadeusz Łuczak wraz z Wikarym ks. Rafałem Stachowiakiem

czytaj więcej

"ZAPOMNIANI BOHATEROWIE" w Krzęcinie i w Chłopowie.

W ubiegłą niedzielę, 17 września br., Mieszkańcy Gminy Krzęcin mieli okazję obejrzeć, powstałe z okazji 390. rocznicy bitwy pod Granowem, widowisko poetycko-historyczne „Zapomniani bohaterowie.” Inscenizację, do której scenariusz napisał historyk dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, zaprezentowano w dwóch kościołach parafialnych w naszej gminie: Krzęcinie i Chłopowie. „Zapomniani bohaterowie” to zarówno pamięć o bitwie, wspomnienie o znanych i zasłużonych oficerach wojny trzydziestoletniej, ale także niezwykła lekcja historii. Widowisko zostało wyreżyserowane przez nauczycielki choszczeńskiego liceum: Joannę Kolendę i Natalię Skowron-Kozyrę, a obsadę aktorską stanowili uczniowie Zespołu Szkół Nr w Choszcznie.

czytaj więcej

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA ODPADÓW!

W związku  z okresem grzewczym i zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów, Wójt Gminy Krzęcin przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

NIE WOLNO SPALAĆ: 
•    wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych;
•    zużytych opon i innych odpadów z gumy;
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem;
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry; 
•    opakowań po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

czytaj więcej

Festyn w Mielęcinie "Żyj Sportowo, Kolorowo"

W ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, w ubiegłą sobotę (16.09.2017 r.), w miejscowości Mielęcin odbył się festyn rekreacyjno-sportowy „Nasza przestrzeń- żyj sportowo, kolorowo”. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali: Sołtys Mielęcina Włodzimierz Bury, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Gminny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Krzęcin” Honorata Kłosek.

czytaj więcej

Informacja

Urząd Gminy w Krzęcinie informuję, że stanowisko ds. USC, ewidencji ludności, dokumentów stwierdzających tożsamość

jest czynne od 8.00 do 12:30, a następnie od 13:00 do 15:30
Podstawa prawna: art. 187 Kodeksu Pracy (Dz. U. poz. 1666 z dnia 01.10.2016r.).
 

czytaj więcej

Wrzesień z Liderem w Przybysławiu

W piątkowe popołudnie, tj. 15 września br., w Klubie Kultury w Przybysławiu odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad aplikowania o środki za pośrednictwem „Lidera Pojezierza”- Granty Sołeckie oraz szkolenie pn.: ”Sposób na otrzymanie dofinansowania ciekawych pomysłów. Dobre praktyki”. Było to już drugie spotkanie Mieszkańców Gminy Krzęcin z przedstawicielami barlineckiego stowarzyszenia.

czytaj więcej

Sesja z inwestycjami drogowymi w tle

Najważniejszymi punktami XXIV Sesji Rady Gminy Krzęcin, która odbyła się 14 września 2017 r., były projekty uchwał dotyczące dwóch inwestycji: powiatowo-gminnej ”Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącej drogę powiatową nr 2212Z” oraz gminnej „Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z” w następnym roku.

czytaj więcej

Zakończenie robót na składowisku odpadów w Objezierzu

Zakończyły się prace w ramach "Zabezpieczenia i rekultywacji składowiska odpadów w m. Objezierze gm. Krzęcin". Wykonano czynności związane z uzupełnieniem okrywy rekultywacyjnej, montażu studni gazowych, pielęgnacji zieleni oraz odtworzenia piezometru. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska z siedzibą w Dopiewie.

czytaj więcej

Gmina Krzęcin przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Informujemy, że od dnia 1 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wydanie kart: Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Jest to wynikiem porozumienia podpisanego przez wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do wojewódzkiego programu, który przewiduje wsparcie dla rodzin z minimum dwojgiem dzieci oraz osób starszych. O podjęcie działań w celu podpisania tego porozumienia wnioskowała do Urzędu Gminy Pani Pełnomocnik ds. Seniorów Teresa Walczak.

czytaj więcej

Wnioski do projektu budżetu na 2018 rok

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2018 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
Prawidłowo złożony wniosek, o którym mowa wyżej, powinien zawierać krótki opis zadania, wraz z jego tytułem, zakresem i miejscem realizacji, szacunkowym kosztem oraz uzasadnieniem, z którego wynikać będzie celowość zaplanowania środków na ten cel w 2018r. 

czytaj więcej

Zawody Wędkarskie - BACIARZE 2017

Zawody wędkarskie pod nazwą BACIARZE, to nowa otwarta impreza wędkarska, która zagościła po raz pierwszy w Krzęcinie. Wymyślona została w celach integracji oraz promocji naszego koła na tle powiatu. Ideą zawodów jest wędkowanie startujących w parach, lecz w osobnych sektorach i stanowiskach. W niedzielę 10 września na zbiórce zameldowały się aż 22 pary zawodników, w tym 6 reprezentujących nasze koło.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 21 listopada 2017, imieniny: Janusza i Konrada