Festyn Rewitalizacyjny "A MNIE JEST SZKODA LATA, ALE KOCHAM JESIEŃ"

W piątkowe popołudnie (17. listopada br.) w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbył się, w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, festyn pn. „A mnie jest szkoda lata, ale kocham jesień”. Oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonali Sołtys Sołectwa Chłopowo Józef Jagieło, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz oraz Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak, miało miejsce przy jeziorze w Chłopowie, gdzie zostały zamontowane dwie drewniane altanki, o które wnioskowali Mieszkańcy sołectwa.

czytaj więcej

Gminne Obchody Dnia Seniora 2017

Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Seniora odbyły się 14. listopada. Zaproszeni przez Wójta Gminy Krzęcin i Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów Goście spotkali się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, gdzie specjalnie dla Nich Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzęcinie oraz Gminny Chór „CON PASSIONE” zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Niepodległa”. Na wstępie słowa przywitania oraz najlepsze życzenia skierował do wszystkich Seniorów wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz.

czytaj więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo

W dniu 25 października 2017 r. rozstrzygnięty został przetarg dotyczący inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo”. Wykonawcą jest firma MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych z Goleniowa, a całkowity koszt zadania wynosi 2.456.000 zł.

czytaj więcej

Radni zapoznali się z oceną aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Jednym z najważniejszych punktów XXVI Sesji Rady Gminy Krzęcin, która miała miejsce 9. listopada 2017 r., było złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. Przypomnijmy, iż w dniu 1. października br. w Sołectwie Przybysław, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marcina Michty, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzęcin, które większością głosów – 59 (tj. 84%) wygrała Pani Kazimiera Prokopiak, zgłoszona przez KWW Bogdana W. Brzustowicza. 11 głosów (16%) uzyskała druga kandydatka Pani Agnieszka Andżelika Sajdak-Wasik reprezentująca KW L. 

czytaj więcej

Rozbudowa oświetlenia

W ostatnim czasie zrealizowano kolejne 2 wnioski mieszkańców o rozbudowę oświetlenia. 

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, głównie dzieci oczekujących na autobus, zamontowano dodatkową oprawę oświetleniową nad przystankiem autobusowym na skrzyżowaniu ulic Głównej i Leśnej w Chłopowie.
Dodatkową oprawę zamontowano również w Przybysławiu.
 

czytaj więcej

Nowa instalacja deszczowa na ul. Kwiatowej w Krzęcinie

Zgodnie z projektem budowanym na ulicy Kwiatowej w Krzęcinie wykonano odcinek kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta miała na celu przełożenie fragmentu starej instalacji, częściowo niedrożnej, biegnącej przez 3 działki budowlane. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo-Montażowa WOD-GAZ Krzysztof Kowalski z Krzęcina, a środki na ten cel w wysokości: 53.568,16 zł pochodzą z budżetu Gminy Krzęcin.

 

czytaj więcej

Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018

W Gminnym Centrum Kultury w Krzęcinie w dniu 27 października 2017 r. miała miejsce Inauguracja Roku Kulturalnego. To wyjątkowe wydarzenie było okazją do podsumowania minionego roku, przypomnienia najważniejszych wydarzeń kulturalnych oraz do podziękowań dla wszystkich, którzy byli z nami przez cały rok i tę kulturę razem z nami tworzyli. W tym szczególnym dniu uczestniczyli: Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz, Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Konopelski, Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, Skarbnik Gminy Krzęcin Danuta Tuńska, radni, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a także wszystkie osoby, które wpisały się w tworzenie kultury w Gminie Krzęcin. 

czytaj więcej

REMONT DROGI GMINNEJ ŻEŃSKO-WĘŻNIK

26 października br. rozpoczął się remont drogi gminnej Żeńsko-Wężnik. Inwestycja, której koszt całkowity wynosi 44.450 zł, zostanie wykonana dzięki porozumieniu Gminy Krzęcin z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Choszczno. Udział środków Lasów Państwowych  wynosi 90% kwoty (40.000 zł), a wykonawcą przedsięwzięcia jest firma REBUDROG sp. z o.o. Henryk Kolasa z siedzibą w Choszcznie.
Planowany termin zakończenia prac przypada na dzień 10 listopada 2017 r. 

czytaj więcej

Festyn w Granowie

W ubiegłą sobotę, 21. października 2017 r., przy Wiejskim Domu Kultury w Granowie odbył się, w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”, festyn pn.: „Idzie do nas jesień kolorowa”. Oficjalne otwarcie imprezy, którego dokonali Sołtys Sołectwa Granowo Pan Zdzisław Kośmider, Wójt Gminy Krzęcin Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, Prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin Pani Honorata Kłosek i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Pani Małgorzata Matuszak, miało miejsce przy ulicy Wesołej.

czytaj więcej

Gala Konkursu "List do Taty"

W całej Polsce do konkursu stanęło 3256 uczniów klas IV i V z 476 szkół podstawowych. Z Krzęcina do kancelarii Senatu wysłaliśmy 15 prac. Podczas ogłoszenia wyników I etapu IVedycji konkursu literackiego „List do taty” okazało się, że w gronie laureatów znaleźli się Krzysztof Cepak i Wiktoria Boboić z klasy VA.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 21 lutego 2018, imieniny: Eleonory i Feliksa