Dożynkowe Zawody Wędkarskie

Tradycyjnie jak są dożynki, to również zawody wędkarskie. W tym roku po zaciętej rywalizacji najlepszym łowcą okazał się kol. Mieczysław Ciesiołkiewicz (10,35kg).

czytaj więcej

Nowa ulica Osiedlowa w Granowie

Zakończyła się długo oczekiwana przez Mieszkańców Granowa przebudowa odcinka jezdni ulicy Osiedlowej. Dofinansowania na modernizację ulicy, w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (tj. 171.186,04 zł), udzielił Gminie Krzęcin Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Realizatorem inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak z Zieleniewa.

czytaj więcej

Nowy chodnik przy kościele w Żeńsku

Rozpoczęła się oczekiwana od dawna przebudowa chodnika przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeńsku. Inwestycja ta zostanie wykonana dzięki dotacji otrzymanej na ten cel przez Parafię Rzymskokatolicką w Krzęcinie z budżetu Gminy.

czytaj więcej

Susza - pomoc klęskowa

Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

czytaj więcej

Czyste Powietrze

Ministerstwo Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

czytaj więcej

Siłownia zewnętrzna w sołectwie Żeńsko

Zakończyła się budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Żeńsku. Dofinansowanie na ten cel w wysokości 10.000 zł Gmina Krzęcin otrzymała w ramach konkursu „Granty Sołeckie” o co wnioskował Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz.

czytaj więcej

Narodowe Czytanie "PRZEDWIOŚNIA" Stefana Żeromskiego

W sobotę, tj. 08.09.2018 r., w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, miało miejsce Narodowe Czytanie. Jest to polska akcja społeczna, która zapoczątkowana została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku czytaniem "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

czytaj więcej

Granty Sołeckie 2018 - Chłopowo

W sołectwie Chłopowo, na terenie Wiejskiego Domu Kultury, zakończono realizację inwestycji dot. doposażenia placu zabaw. Dofinansowanie na ten cel w kwocie 10.000 zł. udzielone zostało w ramach tegorocznej edycji konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2018", o co zabiegali Sołtys Józef Jagieło i Lokalny Animator ds. Rewitalizacji Małgorzata Matuszak.

czytaj więcej

Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin walczy o granty

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin złożyło 5 wniosków do Stowarzyszenia Lider Pojezierza,w związku z ogłoszonym naborem na projekt grantowy pn. ”Zagospodarowanie przestrzeni społecznej”.

czytaj więcej

Kochać to za mało

W czwartek 30 sierpnia 2018r. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie 4 pary będące razem od 50 lat świętowały Złote Gody małżeńskie. Wszyscy Jubilaci: Państwo Anna i Henryk Walusiak, Państwo Danuta i Marian Świerczyńscy, Państwo Aleksandra i Władysław Wójcik i Państwo Bronisława i Waldemar Ostrowscy otrzymali z rąk Pana Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Pana Przewodniczącego Rady Gminy Artura Konopelskiego oraz Sekretarza Gminy Krzęcin Pana Ryszarda Przywartego pamiątkowe medale oraz listy gratulacyjne przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zawierające życzenia wszystkiego co najlepsze w życiu osobistym, zdrowia, szczęścia i samych pogodnych dni.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 18 listopada 2018, imieniny: Anieli i Romana