II semestr kursu języka niemieckiego

Rozpoczął się drugi semestr bezpłatnych zajęć z języka niemieckiego w ramach projektu „LINGUA ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem”. W kursie udział bierze 12-osobowa grupa Mieszkańców z terenu gminy Krzęcin. Program nauczania jest bardzo intensywny, zawiera obszerny zasób słownictwa, podstawy gramatyki, łącznie z czasem przeszłym i przyszłym. Uczestnicy kursu wykazują się dużym zaangażowaniem, pracowitością oraz sumiennością, a w czasie przerw nabierają sił spożywając własnoręcznie przygotowane wypieki.

czytaj więcej

Sprzęt komputerowy w Klubie Kultury w Żeńsku

Na wniosek Radnej Bożeny Gibert i Sołtysa Daniela Kamińskiego, Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz wystąpił z prośbą do Urzędu Skarbowego w Choszcznie o nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego do Klubu Kultury w Żeńsku. Dzięki uprzejmości Naczelnika US Pana Kazimierza Bylicy, placówka kulturalna w Żeńsku wzbogaciła się o trzy komputery oraz notebook.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;

2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  75.000 zł.

Więcej info: www.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Krzęcinie

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” naboru na wsparcie finansowe dot. utworzenia i prowadzenia Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, wniosek złożony przez Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Krzęcin” został rozpatrzony pozytywnie.  Założeniem CPL jest rozwój przedsiębiorczości lokalnej i świadczenie nieodpłatnych usług doradczych przy udziale środowisk naukowych i biznesowych.

czytaj więcej

IX Gala Północnej Izby Gospodarczej

Oficjalnego otwarcia dziewiątej Gali Północnej Izby Gospodarczej, która miała miejsce 3 lutego br. w Klubie Garnizonowym w Choszcznie, dokonał Prezes oddziału PIG Pan Mariusz Adamkiewicz wraz z prowadzącą Panią Anettą Bikowską. Statuetkę Przedsiębiorstwa Roku 2017 z terenu gminy Krzęcin, z rąk wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza, odebrał Pan Marcin Owczarek, właściciel restauracji „Pod Klonami” w Krzęcinie.

czytaj więcej

BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA ODPADÓW!

W związku  z okresem grzewczym i zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów, Wójt Gminy Krzęcin przypomina wszystkim mieszkańcom Gminy, że obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. 

NIE WOLNO SPALAĆ: 
•    wszelkich przedmiotów, opakowań z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych;
•    zużytych opon i innych odpadów z gumy;
•    elementów drewnianych pokrytych lakierem;
•    odzieży, obuwia, sztucznej skóry; 
•    opakowań po farbach i lakierach, rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin;
•    papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

czytaj więcej

Remont w Klubie Kultury w Przybysławiu

Na wniosek Mieszkańców oraz Sołtysa Sołectwa Przybysław, w ramach Funduszu Sołeckiego, zrealizowano zadanie pn. „Remont i wyposażenie oraz zakup artykułów przemysłowych do Klubu Kultury”. Podczas prac remontowych wymienione zostały drzwi i urządzenia sanitarne w toaletach, a także położono terakotę i pomalowano ściany. W sali klubowej zamontowano karnisze, powieszono firanki i pomalowano sufit. Modernizacją budynku zajęli się: Sołtys Przemysław Kusz wraz z Mieszkańcami: Dariuszem Szumiło i Łukaszem Kamaciem oraz Sylwester Winnicki, pracownik Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie. Całkowity koszt zadania wynosi: 3.544,73 zł.
W najbliższym czasie prace te będą jeszcze kontynuowane.

czytaj więcej

Radni uchwalili środki na przebudowę ul. Ogrodowej w Krzęcinie

Podczas XVIII Sesji Rady Gminy Krzęcin, która miała miejsce 30 stycznia 2018 r., Radni dokonali zmian w budżecie Gminy Krzęcin na 2018 r., które pozwolą na przystąpienie do realizacji kolejnej inwestycji z zakresu gminnej infrastruktury drogowej pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 6800132”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 23 maja 2018, imieniny: Iwony i Dezyderego