IX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji

W dniach 7 i 14 listopada 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin odbyła się IX Sesja Rady Gminy Krzęcin. Poruszane na sesji sprawy i podejmowane uchwały koncentrowały się na gospodarce odpadami, konieczności opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianach w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z II etapem restrukturyzacji zadłużenia i emisją obligacji.

czytaj więcej

Koncert "Niepodległa dla Wszystkich"

8 listopada br. w Klubie Kultury w Objezierzu odbył się koncert słowno-muzyczny pn. „Niepodległa dla Wszystkich”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Wójt Gminy Krzęcin, Pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, Sekretarz Pan Ryszard Przywarty i Skarbnik Pani Joanna Witkowska.

czytaj więcej

Doposażenie miejsca lokalnej integracji w Mielęcinie

5 listopada 2019r. - w Klubie Kultury w Mielęcinie odbyło się spotkanie wiejskie w ramach projektu finansowanego z grantu sołeckiego. W spotkaniu z Mieszkańcami Mielęcina wziął udział Wójt Gminy Krzęcin Pan dr Bogdan Brzustowicz. Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w naborze ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

czytaj więcej

Modernizacja Stacji Słonice

W sierpniu br. rozpoczął się kolejny etap modernizacji linii kolejowej między Poznaniem a Szczecinem. Projekt pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie”, realizowany przez Polskie Koleje Państwowe, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

czytaj więcej

Możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w ramach którego Gmina ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Szansa na chodniki w Kaszewie

Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 15 października 2019 roku, Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz otrzymał pismo z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach dotyczące uwzględnienia w propozycjach do planu inwestycyjnego na rok 2021 przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 160 przebiegającej przez teren gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w 2019 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 08 października 2019 r. postanowił udzielić Gminie Krzęcin dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 34 110,00 zł na realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzęcin”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 27 lutego 2020, imieniny: Gabriela i Anastazji

Najbliższe wydarzenie: