"Każde miejsce opowiada swoją historię"

 W ramach działań „Społecznej Rewitalizacji” w sołectwie Krzęcin odbyło się wczoraj (27.05.2021 r.) podsumowanie projektu pn. „Każde miejsce opowiada swoją historię – ścieżka historyczno-edukacyjna”.

rewitalizacja

czytaj więcej

To był bardzo pracowity dzień!

W sobotę, 22 maja br., nad Jeziorem Czystym w Krzęcinie zebrała się grupa wolontariuszy, która w ramach społecznej rewitalizacji wzięła udział w proekologicznej akcji mającej na celu uprzątnięcie nowo powstałej Krzęcińskiej Strefy Zieleni i Relaksu.

dzien

czytaj więcej

Kaszewo doczeka się chodników

13 maja br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie miała miejsce XVIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krzęcin. Najważniejszym punktem obrad był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Krzęcin do porozumienia dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa chodników w m. Kaszewo w ciągu DW 160”.

sesja

czytaj więcej

Ćwiczenia Renegade/Sarex-21

syrenyW związku z planowanym krajowym ćwiczeniem Renegade/Sarex-21 organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o § 10 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy, że na terenie gminy w dniu 20 maja (od 8.00 do 11.00) odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania z uruchomieniem syren alarmowych, podczas którego może być nadany sygnał alarmowy, modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
Apelujemy do mieszkańców, o traktowanie nadawanych sygnałów jako ćwiczebnych, a nie rzeczywistego zagrożenia.

czytaj więcej

"Rozwijanie działalności gospodarczej"

Szanowni Państwo,  Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o organizowanym szkoleniu w ramach naboru: ,,Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

czytaj więcej

Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2020 rok

raportSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin!
Na podstawie art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Krzęcin przekazał w ustawowym terminie Radzie Gminy w Krzęcinie „Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2020 r.”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 05 sierpnia 2021, imieniny: Marii i Stanisławy

Najbliższe wydarzenie: