Projekty finansowane z UE

"MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA ZESPOŁACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORAZ REMONT PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: OBJEZIERZE, RAKOWO, PRZYBYSŁAW"

lampa1 

Montaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych zakończył się w czerwcu 2020 r. Zespoły objęte projektem otrzymały po 2 lampy solarne na obiekt. Celem projektu jest zwiększenia atrakcyjności obszaru LGD „Lider Pojezierza”, a także pozwoli poprawić walory turystyczne gminy. Projekt został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 82.410,00       DOFINANSOWANIE:  52.436,00

"NOWOCZESNA SZKOŁA - KOMPETENTNY UCZEŃ"

"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń". Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przewidziany termin realizacji to luty 2020 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 966.677,50       DOFINANSOWANIE:  866.537,50

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWO

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo" W ramach inwestycji powstanie sieć przesyłowa tłoczna o długości łącznej 1.201 m oraz sieć grawitacyjna o długości łącznej 2.981 m, 5 przepompowni ścieków a także zostanie zmodernizowana istniejąca przepompownia główna. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2.456.000 zł       DOFINANSOWANIE:  1.562.505 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie rozpoczęła się w październiku 2017 r. Wykonane zostaną prace związane z ociepleniem ścian wraz z fundamentami, wymianą pokrycia dachowego, stolarka okien i drzwi oraz rozbudowaniem systemu grzewczego i elektrycznego. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2.989.281 zł       DOFINANSOWANIE: 2.225.161 zł

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY KULTURALNO-NAUKOWE

Polsko-Niemieckie Warsztaty Kulturalno-Naukowe odbyły się w czerwcu 2017 r. pod nazwą „Krajobraz kulturowy Gminy Krzęcin – Pogranicze Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego”, które miały charakter interdyscyplinarny i obejmował wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin. Warsztaty były podzielone na 2 panele, z których jeden dotyczył ogólnej charakterystyki krajobrazu kulturowego obu gmin partnerskich, a drugi wybranych zagadnień z przeszłości.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA ze środków Europejskiego Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia – Pomorze Przednie w ramach Małych Projektów.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 6 794,5 €       DOFINANSOWANIE:  5 775,3 €

SAMOCHÓD POŻARNICZY RATOWNICZO-GAŚNICZY MAN

Samochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy MAN z napędem na 4 koła, jest wyposażony w zbiorniki na wodę o pojemności 4680 litrów oraz pianotwórczy o pojemności 470 litrów i autopompę, linię szybkiego natarcia z prądownicą, działko wodno-pianowe i maszt oświetleniowy. Przekazany w sierpniu 2017 r. dla Krzęcińskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 853 000 zł      DOFINANSOWANIE: 643 000 zł

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 13 sierpnia 2020, imieniny: Hipolita i Diany

Najbliższe wydarzenie: