Budżet na rok 2016 - uchwalony

W programie XI sesji Rady Gminy Krzęcin najważniejszym punktem był projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzęcin na rok 2016. Wójt Gminy Krzęcin, dr Bogdan Wojciech Brzustowicz przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną dotyczącą budżetu. Radni przyjęli projekt uchwały, zawierający m.in. bogaty program inwestycji przewidziany do realizacji w nadchodzącym roku.

Sandra Żuk

czytaj więcej

Usuwanie azbestu w 2015 r.

30 listopada br. zakończono realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin” w 2015r.W zadaniu uczestniczyło31 mieszkańców. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci spełnienia wymagań zawartych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin na lata 2014-2032” poprzez usunięcie i unieszkodliwienie82 ton wyrobów zawierających azbest. Koszt zdania wyniósł 38 389,68zł i w całości został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA"

W tym roku, podobnie jak i w ubiegłym, Wójt Gminy Krzęcin dr Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z państwem Dorotą i Januszem Głowackimi podarowali paczki świąteczne dwóm rodzinom z terenu naszej gminy. Prezenty sfinansowane zostały ze środków zebranych przez wójta oraz państwa Głowackich podczas sprzedaży własnych wyrobów w czasie trwania Jarmarku Świętego Mikołaja w Krzęcinie.


Sandra Żuk

czytaj więcej

PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW

22 grudnia br. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Krzęcinie oraz dzieci mieszkające w Kaszewie otrzymały świąteczne paczki. Prezenty zostały przygotowane we współpracy Wójta Gminy Krzęcin z Zespołem Szkół w Krzęcinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie.

Sandra Żuk

czytaj więcej

"ŚWIĄTECZNY PREZENT DLA SENIORA"

Już po raz kolejny w dniach 16,17 i 18 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Krzęcin wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzęcinie przeprowadził akcję "Świąteczny prezent dla seniora" skierowaną do wszystkich osob po 70 roku życia. Podczas tegorocznej akcji obdarowane zostały 332 osoby z terenu całej gminy.
 

czytaj więcej

Ankieta w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

www.ankietka.pl/ankieta/210114/ankieta-gmina-krzecin.html

 

czytaj więcej

Finał Szlachetnej Paczki w Krzęcinie

11 grudnia br. została zakończona zbiórka darów do SZLACHETNEJ PACZKI, zorganizowana przez Urząd Gminy Krzęcin. Już dziś z przygotowanych aż 21 paczek ucieszy się "nasza" Rodzina. WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w tą jakże zacną akcję, serdecznie DZIĘKUJEMY!!! JESTEŚCIE WIELCY !!

czytaj więcej

Jarmark Świętego Mikołaja 2015

6 grudnia br. przy placu przed boiskiem „Orlik 2012” w Krzęcinie odbył się już po raz kolejny Jarmark Świętego Mikołaja, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie. Podczas jarmarku odbyły się konkursy dotyczące: wyboru najlepszych pierogów oraz nowoczesnego stroju dla Świętego Mikołaja. Najsmaczniejsze okazały się wyroby pani Ewy Rutkowskiej z Granowa, II miejsce przypadło Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”, III natomiast zdobyła drużyna pań w składzie: Anna Prokopiak, Barbara Walczak i Izabela Jarecka z Mielęcina. Dodatkową nagrodą była „nagroda publiczności”, przyznana również Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Granowiacy”. Laureaci otrzymali bony pieniężne. 

czytaj więcej

X Sesja Rady Gminy Krzęcin

4 grudnia br. podczas X sesji Rady Gminy Krzęcin, radni określili stawki podatku od środków transportowych oraz wysokość stawek podatku od nieruchomości. 

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest piątek 22 czerwca 2018, imieniny: Pauliny i Flawiusza

Wydarzenie dnia:

FESTIWAL LATA NAD MAŁĄ INĄ