XXIV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Krzęcin, dnia 6 września 2017 r.

      

                                          ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam Mieszkańców Gminy na XXIV Sesję VII kadencji Rady Gminy Krzęcin, która odbędzie się 14 września 2017 r. (czwartek), o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji powiatowo-gminnego projektu pod nazwą „Przebudowa ulic Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie stanowiącej drogę powiatową nr 2212Z”.
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Ogrodowej stanowiącej drogę gminną nr 680013Z”.
 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzęcin.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie.
 8. Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXIII/177/2017 Rady Gminy Krzęcin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Wnioski i zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.                                                                                

                                                                                     

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                               Artur Konopelski

Wpisany przez: admin

 • :
 • :

Dziś jest piątek 22 czerwca 2018, imieniny: Pauliny i Flawiusza

Wydarzenie dnia:

FESTIWAL LATA NAD MAŁĄ INĄ