Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00.

Cel:

Celem projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich przedsiębiorstw sektora mikro, małych i średnich (MMŚP) do dnia 31.05.2020 r. Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność zachodniopomorskich przedsiębiorców, którzy dzięki zdobytej wiedzy będą mogli w lepszym stopniu wykorzystać swoje zaplecze techniczne i kadrowe.

 

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników, którzy są zatrudnieni na terenie ww. województwa.

 

Ile można otrzymać dofinansowania:

do   15 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw

do   75000 zł dla małych przedsiębiorstw

do 400000 zł dla średnich przedsiębiorstw

 

Na co:

 • szkolenia,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 • kursy umiejętności zawodowych,
 • superwizje,
 • coaching,
 • mentoring,
 • studia podyplomowe,
 • projekt zmiany,
 • egzaminy,
 • usługi e-learningowe

 

Poziom refundacji:

50 %

-        podstawowy poziom finansowania,

70 %

-        szkolenie potwierdzone certyfikatem w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

-        przedsiębiorstwa ze wsparciem analizy potrzeb rozwojowych (2.2 PO WER),

80 %

-        pracownicy o niskich kwalifikacjach lub po 50 roku życia,

-        przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,

-        przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych   specjalizacji,

-       przedsiębiorstwa działające w specjalnej strefie włączenia http://www.wzs.wzp.pl/programowanie-rozwoju/specjalna-strefa-wlaczenia/biezace-informacje-o-ssw/czwarta-aktualizacja-dokumentu-pn-specjalna-strefa-wlaczenia-na-obszarze-wojewodztwa.

Więcej info: 

www.zarr.com.pl

 

Wpisany przez: Admin

 • :
 • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: