Uwaga! Ptasia grypa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w związku z wystąpieniem u ptactwa na terenie miejscowości Przybysław, gm. Krzęcin ogniska grypy ptaków A/H5N8/

ptasia

Grypa ptaków jest chorobą zakaźną zwierząt wywołaną przez wirus grypy. Naturalnym gospodarzem ptasiej grypy jest drób i dzikie ptactwo, zdarzają się jednak przypadki, kiedy wirusy grypy ptaków przekraczają barierę gatunkową i są zdolne do zarażenia człowieka. Dotychczas przypadki takie dotyczyły głównie terenów Azji i Afryki o niskim i bardzo niskim poziomie higieny.
Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego w miejscowości Przybysław jest wysoce zjadliwy dla ptaków, ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.
W związku z tym, że wirusy grypy mogą zmieniać swoje cechy i aby uniknąć ryzyka zakażenia takim wirusem należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a ponadto:

•    unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
•    nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
•    myć ręce mydłem pod bieżącą wodą, w sytuacjach gdy nie jest to możliwe dezynfekować dłonie przy użyciu środków do dezynfekcji (na bazie alkoholu) po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;
•    nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
•    myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
•    pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
•    pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Zawsze należy pamiętać o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby!


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
Magdalena Król-Kaszak

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 05 sierpnia 2021, imieniny: Marii i Stanisławy

Najbliższe wydarzenie: