Pomoc finansowa dla organizacji pozarządowych

program covid-19

Epidemia COVID-19 nie tylko dezorganizuje życie społeczne i gospodarcze, ale również wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych. W odpowiedzi na te problemy, w dniu 5 maja br., Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę dot. „Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”.

Program, którego budżet wynosi 10 mln złotych, powstał z inicjatywy Wicepremiera Piotra Glińskiego, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie ich działań dot. przeciwdziałania COVID-19.
Dofinansowanie można będzie przeznaczyć w szczególności na:
- przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych,
- przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19,
- przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19,
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa powyżej,
- wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeśli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Dotacje w ramach programu są dostępne m.in. dla:
- organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.
- spółdzielni socjalnych
- kół gospodyń wiejskich
- spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych


Więcej na: www.niw.gov.pl

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 06 marca 2021, imieniny: Róży i Wiktora

Najbliższe wydarzenie: