Stategia rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024

13 maja br. w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące opracowania dokumentu: „Strategia rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024”. Wzięli w nich udział: wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, liderzy lokalni, przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Spotkanie mające formę warsztatów, podczas których zostałaprzeprowadzona analiza SWOT, tj. mocnych i słabych stron naszej gminy, jak również jej szans rozwoju i zagrożeń w najbliższych latach, przeprowadziła pani dr nauk społecznych Arleta Ciarczyńska z Wrocławia. Uczestnicy mieli okazję wyrazić swoje opinie na temat najważniejszych celów w rozwoju gminy oraz potrzeb i zadań planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej.

Sandra Żuk

  • :
  • :

Dziś jest sobota 14 grudnia 2019, imieniny: Alfreda i Izydora