Piknik Pod Kasztanem

W minioną sobotę w Klubie Kultury w Przybysławiu zorganizowano festyn pn. "Piknik pod Kasztanem". Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała główna organizatorka Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kazimiera Prokopiak.

czytaj więcej

Obchody Dnia Papieskiego w Krzęcinie

9 października br. już po raz 16. obchodzono w całej Polsce Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem "Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia". Niedzielne obchody w Gminie Krzęcin rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo celebrował Proboszcz parafii Tadeusz Łuczak.

czytaj więcej

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Mielęcinie

5 października br. w Klubie Kultury w Mielęcinie odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Po uprzednio złożonych, pisemnych rezygnacjach ówczesnego Sołtysa Adama Maciejewskiego oraz przedstawicielek Rady Sołeckiej: Kornelii Kowalskiej i Angeliki Kubiak, nowym Sołtysem został Włodzimierz Bury. Do Rady Sołeckiej dołączyły: Angelika Leończuk i Wiktoria Leończuk.

czytaj więcej

XVI SESJA RADY GMINY KRZĘCIN VII KADENCJI

29 września br. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Krzęcin VII kadencji, podczas której Radni ustanowili pięć uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała dotycząca przyjęcia informacji  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2016 roku. Przyjęto również projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. powierzenia Gminie Krzęcin zadania publicznego, umożliwiającego korzystanie osobom  niepełnosprawnym z Gminy Bierzwnik z wsparcia Krzęcińskiego  Środowiskowego  Domu Samopomocy. W czasie obrad Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz przedstawił również sprawozdanie o swoich pracach w okresie międzysesyjnym.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzęcin zgodnie z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie o rozszerzenie listy rzeczoznawców, (pismo z dnia 16 września 2016r), działając na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161/ zaprasza osoby zainteresowane funkcją rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu do  zgłaszania kandydatur na to stanowisko.

Kandydatem na stanowisko rzeczoznawcy może być osoba, która:

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 października 2016, imieniny: Filipa i Kordulii

Najbliższe wydarzenie: