Zaproszenie na konsultacje

Wójt Gminy Krzęcin zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały dotyczącej: Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

czytaj więcej

Spotkanie z Mistrzem Świata

W dniu 15. lutego br. w Urzędzie Gminy w Krzęcinie miało miejsce bardzo interesujące spotkanie z Panem Michałem Wierzbickim, Mieszkańcem Chłopowa, reprezentantem kadry Polski „Sprawni - Razem”, który przyjął zaproszenie Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Przewodniczącego Rady Gminy Krzęcin Artura Konopelskiego. Podczas wizyty Pan Michał opowiedział o swoich sportowych sukcesach i dotychczasowych osiągnięciach, a jest ich niemało. Pod koniec spotkania wójt wraz z przewodniczącym wręczyli najlepszemu bramkarzowi mistrzostw świata w piłce nożnej pamiątkowy grawer oraz podarunek w postaci sportowej torby treningowej.

czytaj więcej

Dotacja z funduszu dla Krzęcińskiej Jednostki OSP

W dniu 10. lutego 2017 roku przedstawiciele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie w osobach: Ryszard Pierzchała – prezes, Ryszard Kośmider – naczelnik i Joanna Witkowska - skarbnik odbyli wizytę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro w Koszalinie celem podpisania umowy w sprawie dotacji na realizację zadania: „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń oraz środków ochrony indywidualnej strażaków dla jednostki OSP w Krzęcinie”.

czytaj więcej

VIII Gala Północnej Izby Gospodarczej

W dniu 4. lutego br. w Domu Biesiadnym „Alicja” w Koplinie odbyła się VIII Gala Północnej Izby Gospodarczej. Statuetkę Przedsiębiorstwa Roku 2016 z terenu Gminy Krzęcin z rąk wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza otrzymał Maciej Jerzy Wakuła, właściciel firmy Green Plant.

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - upowszechnianie kultury fizycznej

WÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 

1. „Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach”;

2. „Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin”.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to  75.000 zł.

Więcej info: www.bip.krzecin.pl

Wzór oferty na realizację zadania publicznego 

czytaj więcej

Budżet otwarty na inwestycje

XX Sesja Rady Gminy Krzęcin, która odbyła się w dniu 26. stycznia br., poświęcona była uchwaleniu budżetu Gminy Krzęcin na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Prezentując projekt budżetu wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz zwrócił uwagę, że budżet ten ustala dochody i wydatki gminy na rekordowym poziomie, zabezpiecza środki na realizację wszystkich zadań nałożonych ustawami na samorząd gminny i funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz otwiera możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych, zwłaszcza unijnych, na wykonanie planowanych zadań inwestycyjno-remontowych. Po dyskusji i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Radni uchwalili budżet większością głosów, w tym 13 Radnych głosowało „za” i 2 wstrzymało się od głosu.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 28 lutego 2017, imieniny: Teofila i Makarego

Najbliższe wydarzenie: