XX Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zapraszam Mieszkańców Gminy na XX Sesję VII kadencji Rady Gminy Krzęcin, która odbędzie się 26 stycznia 2017 r. (czwartek), o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

czytaj więcej

Nowe Kompetencje - Nowe Szanse

Wójt Gminy Krzęcin  oraz CNJA „EDUKACJA” z siedzibą w Krakowie ogłasza nabór na nieodpłatne szkolenia w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe szanse”.

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna

Informuję, że  od 1 stycznia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy (ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin) na mocy porozumienia Wójta Gminy Krzęcin ze Starostą Choszczeńskim  kontynuowana będzie usługa nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

Inwestycje wykonane w latach 2014-2016

Droga Słonice - Objezierze

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice - Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212Z” została przeprowadzona w 2014 roku. W ramach projektu wymieniona została nawierzchnia bitumiczna o długości 3,2 km, powstało nowe skrzyżowanie dróg 2231Z i 2212Z, wyspa spowalniająca wraz z azylem dla pieszych oraz chodnik w miejscowości Objezierze. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu między Powiatem Choszczeńskim i Gminą Krzęcin. Całkowity koszt zadania 1.881.070 zł. Wkład własny gminy wyniósł 376.214 zł, Powiat Choszczeński 564.321 zł, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 940.535 zł.

czytaj więcej

Radni pożegnali 2016 rok

Podczas sesji  Rady Gminy w Krzęcinie  w dniu 29. grudnia 2016 r. (XIX sesja VII kadencji Rady) Radni podjęli m.in. uchwały dotyczące: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi; ustalenia wysokości opłat za korzystanie z form wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat oraz upoważnieniu wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym 2017.

czytaj więcej

Wywiad z Wójtem Gminy Krzęcin

Panie Wójcie, 1 grudnia minęły 2 lata od objęcia obowiązków gospodarza Gminy Krzęcin. Nadszedł zatem czas na podsumowanie dotychczasowego dorobku. Zacznijmy może od tego, co udało się zrobić w tym okresie?

Jeśli spojrzymy na obecną kondycję finansową gminy, to nie mam wątpliwości, że był to okres bardzo udany, chociaż wcale niełatwy. Myślę, że zauważalna stała się zmiana w zakresie kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrują się na kluczowej dla rozwoju naszej gminy podstawowej infrastrukturze. Wynika to także z opracowanej na lata 2014-2024 Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 22 stycznia 2017, imieniny: Anastazji

Najbliższe wydarzenie: