Wiadomości Krzęcińskie 3/60 sierpień 2016 r.

W najnowszym numerze „Wiadomości Krzęcińskich” czytamy m. in.: o „Gminie Krzęcin w rankingach Wspólnoty”, przebiegu realizacji zadań wyodrębnionych w Funduszu Sołeckim oraz o obchodach 70-lecia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzęcina i Chłopowa. W numerze znajdziemy także wywiad z Prezesem Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Krzęcin” Honoratą Kłosek oraz relację ze „Spotkań z Poezją”.

- 3/60 sierpień 2016 r.