Zawiadomienie

Wójt Gminy Krzęcin informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach w gospodarstwach rolnych na skutek gradobicia i silnego wiatru, które miały miejsce we wtorek 5 lipca 2016 roku na terenie gminy.

Podjęte już zostały czynności w celu powołania przez Wojewodę komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku gradobicia i silnego wiatru. Wnioski można składać codziennie w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, w godzinach pracy urzędu, w  terminie do dnia 20 lipca 2016 roku. Następnie komisja przystąpi do szacowania strat w terenie od 19 lipca 2016 r. (wtorek).