Możliwość zagospodarowania siana późno skoszonego

Ochrona cennych i rzadkich gatunków ptaków w środowisku przyrodniczym, które podlegają postępującej antropopresji, wymaga niejednokrotnie takich działań, które są w całości podporządkowane ich specyficznym wymaganiom siedliskowym. Te specyficzne wymogi to  m.in. konieczność późnego koszenia łąk i torfowisk, które stanowią ich siedliska. Konieczność ta powoduje, że pozyskane siano nie stanowi już pożądanego pokarmu dla zwierząt  gospodarskich oraz , ze względu na zdrewniałe części roślin, nie stanowi odpowiedniej podściółki. Dodatkowo, wprowadzone wymogi związane z płatnościami rolno-środowiskowo-klimatycznymi nakazują rolnikom wywiezienie skoszonej biomasy poza siedlisko.

 Mając na uwadze opisane powyżej wymogi i uwarunkowania wydano poradnik pt. ”Możliwość zagospodarowania siana późno skoszonego, pochodzącego z ochrony wybranych siedlisk w obszarach Natura 2000 na rzecz zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej.”

Poradnik dostępny jest w Urzędzie Gminy Krzęcin,  u p. Sandry Żuk – asystenta wójta ds. promocji.