Podpisanie porozumienia dot. programu "Czyste powietrze"

czystepowietrze

W dniu wczorajszym, tj. 8 lutego br., w Szczecinie doszło do podpisania porozumienia dot. programu priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Panią Emilię Niemyt a Gminą Krzęcin, reprezentowaną przez Wójta, Pana Bogdana Wojciecha Brzustowicza.

Program „Czyste powietrze” jest największym projektem proekologicznym i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.

Więcej informacji już wkrótce.