Obowiązek odśnieżania chodników

odsniezanie

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym sezonem zimowym oraz intensywnymi opadami śniegu Gmina Krzęcin przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości.
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości (chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości ).
Do obowiązków należy między innymi usuwanie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń zalegających na chodnikach.
Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).