Powrót uczniów do szkoły

18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
wracają do szkoły


W dniu 11 stycznia 2021 Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił podczas konferencji, że powrót dzieci klas I-III do szkół planowany jest na 18 stycznia 2021 roku.

mein

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. GIS, MEiN i MZ przygotowali wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.


Załączniki:
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (DOC)
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (PDF)


Więcej informacji:
Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Krzęcinie:
https://www.zs.krzecin.pl/