Radni uchwalili budżet na 2019 rok

W czwartek, 20 grudnia 2018 r., odbyła się druga Sesja Rady Gminy Krzęcin w kadencji 2018-2023. W programie sesji znalazło się ponad dwadzieścia punktów, ale jedną z najważniejszych uchwał, jaką podjęto jednogłośnie, było uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. Budżet zakłada dochody na poziomie 16.612.151,32 zł i wydatki w wysokości 16.421.971,32 zł, w tym wydatki majątkowe (minwestycje) to kwota 1.343.287,99 zł.

Na koniec obrad, w związku z okresem  Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, Przewodniczący Rady Gminy w Krzęcinie, Artur Konopelski wraz z Wójtem Gminy Krzęcin, dr Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem złożyli wszystkim Radnym, Sołtysom, zaproszonym gościom, Mieszkańcom naszej gminy życzenia spełnienia wszystkich planów i marzeń oraz siły do pokonywania nowych wyzwań i wiary w pomyślność 2019 roku.