Ogłoszenie o konsultacji społecznej Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024

Wójt Krzęcina serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Krzęcin do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2024 podzielony jest na 3 obszary rozwoju: infrastrukturę społeczną, infrastrukturę techniczną i sferę gospodarczą, oraz przedstawia kierunki rozwoju Gminy Krzęcin.

Projekt Strategii nie ogranicza się tylko do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, ale proponuje kierunki, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej, wszystkich instytucji i środowisk działających na terenie Gminy. 

Przedstawiony  Państwu projekt Strategii nie jest typowym planem, który w sposób szczegółowy określa zadania, jakie mają być wykonane w określonym terminie, lecz jedynie wskazuje możliwości i kierunki działań sprzyjających zrównoważonemu oraz długotrwałemu rozwojowi. Strategia ma na celu przede wszystkim pozyskanie środków z budżetu UE w nowej perspektywie finansowania 2014-2024, a także umożliwienie inwestorom prywatnym i organizacjom pozarządowym ubieganie się o dofinansowanie na swoją działalność lub rozwój. Przygotowany projekt Strategii uwzględnia możliwości współfinansowania zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych zgodnie z przygotowywanymi regionalnymi i krajowymi dokumentami programowymi na lata 2014 – 2024. 

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2014-2020 – zebranie uwag, propozycji i opinii społeczności lokalnej na temat projektu.


Termin konsultacji:
Od 7 lipca do 28  lipca 2015 r.

Forma konsultacji:

Uwagi zgłaszać można na dostępnym poniżej formularzu, poprzez wskazanie konkretnych propozycji i zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Formularz dostępny jest również w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna7, 73-231 Krzęcin

Formularz proszę przesłać:


• w wersji elektronicznej na adres: inwestycje1@o2.pl 

 lub

• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin

Wszystkie propozycje i zmiany zostaną rozpatrzone. Zestawienie zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych uwag do projektu Strategii zostanie opublikowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy w Krzęcinie http://www.krzecin.pl

Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Krzęcin.

LINK do załączników 


ZARZĄDZENIE NR 53/2015

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 maja 2020, imieniny: Urbana i Grzegorza

Najbliższe wydarzenie: