Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Krzęcin

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych poprzez  stworzenie  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, a także nawiązywania wzajemnych kontaktów czy też możliwości dbania o własny rozwój i kondycję fizyczną. Z inicjatywy Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza oraz Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin i Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, zawiązany został w Gminie Krzęcin Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). 

W dniu 16 października br. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018, podczas której głos zabrały m.in.: Pani Prezes Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin Honorata Kłosek oraz Pani Pełnomocnik ds. Seniorów Teresa Walczak
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Profesor dr hab. Barbara Kromolicka - Prezes Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniorów w Szczecinie; Pracownik Naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gminie Krzęcin dr Grzegorz Jacek Brzustowicz, dr Agnieszka Leciejewska, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego Barbara Chojnacka, Radny Powiatu Choszczeńskiego Paweł Szuber, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Jędrzejczyk, Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krzęcinie Marian Jędrzejczyk, Sekretarz Gminy Krzęcin Ryszard Przywarty, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzęcin Ryszard Pierzchała, Radni i Sołtysi Gminy Krzęcin, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzęcinie Kazimiera Prokopiak, Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych i Mieszkańcy naszej gminy. 
Inaugurację rozpoczęto utworem „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu Gminnego Chóru „CON PASSIONE”. Z okazji otwarcia UTW gość specjalny 
Pani Profesor dr hab. Barbara Kromolicka wystąpiła z niezwykle interesującym i żywo zaprezentowanym wykładem inauguracyjnym pt.: „Kondycja społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy pedagoga społecznego”. Oprawę artystyczną stanowiły występy naszych artystów: Sandry Żuk, Martyny Żyty i Macieja Radomiaka. Krzęciński UTW to placówka dydaktyczna dla ludzi „złotego wieku”, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Uniwersytety Trzeciego Wieku są najlepszym dowodem na to, że aktywność w życiu nie musi kończyć  się wraz z przejściem na emeryturę.
 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: