Odpady zielone

DPADY BIODEGRADOWALNE

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin odpady biodegradowalne, za wyjątkiem odpadów zielonych, zebrane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

 

ODPADY ZIELONE

Odpady zielone można bezpłatnie oddać do PSZOK. Od 1 lutego 2017 r. Mieszkańcy Związku mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Dolicach,
(aby dojechać do PSZOK-u należy kierować się ulicą Kolejową z Dolic w kierunku Bralęcin).

PSZOK będzie przyjmował odpady w każdy poniedziałek, w godzinach od 10:00 do 18:00.

 

Odpady będzie można oddać po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dolnej Odry

(np. dowód osobisty, prawo jazdy, umowa najmu, itp.).

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana

Najbliższe wydarzenie: