XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się kolejna XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii: gospodarstwa indywidualne. Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy, jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Do udziału w dorocznym Konkursie Kasa zaprasza właścicieli dużych, jak i małych gospodarstw rolnych. Poddanie gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy jest szansą na zaprezentowanie własnego warsztatu pracy i osiągnięć zawodowych oraz zdobycia nagród, z których najcenniejszą jest wysokiej jakości ciągnik rolniczy,
ufundowany przez Prezesa KRUS.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się na formularzu dostępnym
w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS
oraz na stronie internetowej:
www.krus.gov.pl.

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy złożyć
w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS

w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 roku.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

WNIOSEK DO POBRANIA

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: