Co słychać w III sektorze

Akcje informacyjne…

 1. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje kolejną akcję promującą przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego. Więcej informacji o samej akcji na stroniehttp://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/1-organizacje-pozytku-publicznego. Wykaz OPP jest na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do wsparcia lokalnych OPP. 1% - niby tak niewiele, a ma tak wielkie znaczenie ...

Ważne dla organizacji pożytku publicznego!W BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (z dnia 21 stycznia 2016 r.)
http://www.mpips.gov.pl/…/projekt-rozporzadzenia-ministra-…/

Ważne dla organizacji pożytku publicznego!

Akcja 1% - dla przypomnienia: z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje m.in. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji. Polecam uwadzehttp://radioszczecin.pl/210,0,pozyteczni

http://radioszczecin.pl/210,5,pozyteczni-magazyn-opp

http://www.radio.koszalin.pl/pl/program/podcast/organizacje-pozytku-publicznego.149.html

 1. Zostaw 1% w Szczecinie, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku publicznego już po raz trzynasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej Organizacji. Wcięci o akcji na http://sektor3.szczecin.pl/zostaw1wszczecinie/
 1. OD DZISIAJ! ZAPRASZAMY DO WSPARCIA AKCJI!Akcja Fundacji DKSM Polska „Pomóż Kubie i Innym”.W imieniu Fundacji DKMS Polska zwracamy się z  prośbą o wsparcie działań  Fundacji poprzez włączenie się Państwa w akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku i komórek macierzystych, o nazwie "Pomóż Kubie i Innym!". Wydarzenie odbędzie się w dniach19-21 lutego 2016 r.
  Tutaj znajdziecie Państwo link do wydarzenia utworzonego na Facebookuhttps://www.facebook.com/events/999805313417823/
  Ważne jest to, aby mieszkańcy uzyskali rzetelną wiedzę na temat dawstwa szpiku oraz sytuacji pacjentów czekających na swojego „bliźniaka genetycznego” w Polsce.  Partnerami akcji są Urząd Miasta Szczecin, CH Atrium Molo, CHR Galaxy, CH Outlet oraz lokalne media.

Konsultacje…

WAŻNE!Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało "Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (z dnia 10 lutego 2016 r.)". Więcej na http://www.mpips.gov.pl/…/projekt-rozporzadzenia-ministra-…/

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH!

Konkursy…

 1. Ruszyła IV edycja konkursu „Spółdzielnia pomysłów”. Na zgłoszenia organizatory czekają do 7 marca. Szczegóły dostępne tutaj ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W konkursie udział bierze  Stowarzyszenie Wizualne Miasto.   Aby wesprzeć budowę pierwszego Zieleńca Sąsiedzkiego i wdrożenie projektu EKO-DEWELOPER należy codziennie do 7 marca brać udział w głosowaniu

Link do inicjatywy: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/543

Więcej informacji o projekcie: www.wizualnemiasto.pl

 1. Obywatelskie działania z korzyścią dla wszystkich - w ramach grantu ,,Zielona ławeczka" możecie postarać się o niewielkie środki na zagospodarowanie terenów osiedli, a przy okazji współpracować:) Więcej nahttp://www.zielonalaweczka.pl/ ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Szkolenia…

 1. Pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji - zapraszamy na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się26 lutego 2016 r. w Szczecinie. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/zapraszamy-na-bezplatne-spotkanie-pozyskiwanie-funduszy-na-dzialalnosc-organizacji

                Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NGO I JST!

 1. Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla seniorów: Testamenty jako sposób dysponowania dorobkiem swojego życia. Szczegóły dostępne na http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/profesjonalizacja-zachodniopomorskich-ngo/testament-jako-sposob-dysponowania-dorobkiem-swojego-zycia-bezplatne-szkolenie-dla-seniorow

                Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego br. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NGO I JST!

Zapraszam do lektury zasad uczestnictwa w szkoleniach

 1. Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych w Łowiczu. Do wyboru są miejsca na warsztaty: Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw; Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową oraz Komunikacja w społeczności lokalnej. Więcej nahttp://fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/warsztaty-i-szkolenia/item/184-nowy-nabor-na-warsztaty-szkoleniowe
 1. Szczecińskie Centrum Organizacji Pozarządowychzaprasza do udziału w Programie Rozwojowym NGO skierowanym do szczecińskich ngo. Jeśli działasz w młodej organizacji pozarządowej albo postanowiliście powrócić do realizacji nowych inicjatyw lub po prostu Twoja organizacja chce wiedzieć więcej - zgłoś się do programu. W programie: jak i skąd pozyskiwać fundusze na działanie, jak poradzić sobie z wnioskami, jak prowadzić księgowość?
  Więcej: http://sektor3.szczecin.pl/program-rozwojowy-ngo/
 1. Federacja Inicjatyw Oświatowych i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiegozaprasza na szkolenia organizowane dla wiejskich organizacji prowadzących placówki oświatowe poświęcone finansom stowarzyszeń tj.:
 • pozyskiwaniu środków,
 • współpracy ze sponsorami i darczyńcami,
 • prowadzeniu dodatkowej działalności - odpłatnej i gospodarczej,
 • zarządzaniu finansami placówki oświatowej.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

02.03 – godz. 8:00 – 16:00 Pozyskiwanie środków i współpraca z darczyńcami organizacji

10.03 – godz. 8:00 – 16:00 Współpracazesponsorami

18.03 – godz. 8:00 – 16:00 Zarządzanie finansami stowarzyszenia prowadzącego placówkę oświatową

04.04 - godz. 8:00 – 16:00 Oferowanie usług i produktów – działalność dodatkowa w organizacji

Rekrutację na szkolenia prowadzi Federacja. Formularz w załączeniu. Szczegóły na

http://www.srw.fio.org.pl/szkolenia/stacjonarne#szkolenie-a-pozyskiwanie-%C5%9Brodk%C3%B3w-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-darczy%C5%84cami-organizacji

Nabory, nabory…

 1. Termin ucieka! Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016 Nabór ofert do 22 lutego 2016 r. Więcej na https://bip.msit.gov.pl/…/1756,II-konkurs-na-dofinansowanie…
 1. Termin ucieka! Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Najbliższy termin naboru upływa 22 lutego 2016 r. Szczegóły dostępne na http://bip.mon.gov.pl/…/otwart…/aktualne-ogloszenia-1025479/
 1. Termin ucieka! Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramachProgramu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do 26 lutego 2016 r Więcej nahttp://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896182.html
 1. Termin ucieka! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r. Więcej na http://www.mpips.gov.pl/…/og…/pomoc-spoleczna/konkursy-2016/
 1. NOWOŚĆ!Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku.  Nabór ofert trwa do 9 marca 2016 r. Więcej nahttp://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju
 1. Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych. Termin mija z końcem lutego br.więcej nahttp://www.archiwa.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D
 1. Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny. Wnioski można składać do 1 marca 2016 r.Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/4-Wspolpraca-partne…
 1. Ruszył ogólnopolski konkurs grantowy w ramach Program "Równać Szanse"! Nabór do 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00. Więcej na http://www.rownacszanse.pl/i266
 1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu promocji Województwa Zachodniopomorskiego poprzez sport w 2016 roku. Termin składania wniosków mija 11 marca 2016 r.Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-wojewodztwa-13
 1. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Wnioski w edycji wiosennej można składać do 15 marca, do godz. 16.00. Więcej nahttp://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1896171.html
 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło piątą już edycję Otwartego konkursuJeśli masz ciekawy pomysł na projekt na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich złóż swój wniosek w V edycji Otwartego konkursu. Najważniejsze jest to, aby projekt przybliżał wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz dawał możliwość pogłębiania wiedzy o historii i kulturze obu narodów. O grant może się starać praktycznie każdy, kto ma pomysł na interesującą inicjatywę! Zapraszamy!Termin składania wniosków: 15 marca  2016 r. Więcej nahttp://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2016.html
 1. Ruszyła IX edycja konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków do 17 marca 2016 r. Więcej na: http://www.seniorzywakcji.pl/?a=630
 1. Do 18 marcatrwa nabór do Neighbours 3.0 - polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie. Więcej informacji: http://bit.ly/neighbours30
 1. Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców  21 marca 2016 r. Więcej na http://www.mos.gov.pl/…/25621_ogloszenie_o_naborze_wnioskow…
 1. Nabór wniosków w obszarze bioróżnorodności Funduszu Współpracy DwustronnejMinister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Wnioski można składać do 21 marca 2016 r.http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1894770.html
 1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Oba ministerstwa zapraszają do składania wniosków o dofinansowanie projektów. Nabór potrwa do 25 marca br. Więcej na http://www.mfa.gov.hu/…/pl_hir…/2016-program-pozarzadowy.htm
 1. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do25 marca 2016 r. Więcej na http://www.1000dni.pl/aktualnosci-partnerow/506-rusza-iv-edycja-konkursu-grantowegoe4
 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2016 r. Więcej na http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj-z-viii-osi/nabory-wnioskow
 1. Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci "Zachować pamięć". Wnioski o dotacje mogą składać szkoły, grupy młodzieżowe oraz organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2016 roku, należy złożyć najpóźniej do 31 marca 2016 roku.Szczegóły nahttp://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/#content
 1. Nabór wniosków do konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU). Termin przesyłania projektów to  03.2016r. do 31.03.2016r.Więcej nahttp://fundacja.bzwbk.pl/2016/01/25/nabor-wnioskow-do-konkursu-bank-dzieciecych-usmiechow/
 1. Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.
  Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2016 r. do 8 kwietnia 2016 r. Więcej na https://www.cpe.gov.pl/…/293,konkurs-numer-powr-04-03-00-ip…
 1. Konkursy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w ramach PO IŚ:2.4 PO IiŚ 2014-2020 - 5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych oraz 5b - Budowanie potencjału i integracja. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  do 29.04.2016 r. Więcej nahttp://poiis.nfosigw.gov.pl/…/ochrona-przyrody-i-edukacja-…/
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa nabory na dofinansowanie edukacyjnych projektów środowiskowych. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to 25,75 mln zł.
  Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić i złożyć do NFOŚiGW, w terminie od 29 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Więcej na  http://www.mos.gov.pl/…/25672_ponad_25_milionow_zlotych_na_…
 1. Nabór do programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z Fundacją ORLEN – Dar Serca. Aktualny trwa do 7 lipca 2016 r.Więcej nahttp://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx

Fundacja Partnerstwo i TeatrNieAktorów 

Fundacja zaprasza do udziału w wydarzeniach kulturalnych, spektaklach. Zaprasza również do współpracy. Więcej informacji nahttps://www.facebook.com/TeatrNieAktorow/

Warsztaty w INKU

Kamienica 1 oraz Szczeciński Inkubator Kultury serdecznie zapraszają na warsztaty. Forma  zajęć edukacyjnych pn. „Gotowi do lotu? ” to urodzinowa propozycja Kamienicy 1 dla młodych. Więcej nahttp://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/m%C5%82odzi-w-inku-gotowi-do-lotu/

Szkolenia w Sektorze3

Współpraca z mediami i zakładanie NGO, Zmiany w księgowości dla ngo. Więcej nahttp://sektor3.szczecin.pl/szkolenia-sektora-3/

Gryfiński Dom Kultury

25 lutego br. (czwartek) rusza 10 Gryfiński Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij” Szczegóły dostępne nahttp://www.gdk.com.pl/index.php?plik=ogloszenie&ogloszenia_id=1195

Komisje konkursowe…

Nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych zzakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku . Termin mija 1 marca 2016 r.Więcej na http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-w-zakresie-wspomagania-rozwoju-gospodarczego-i-rozwoju

Szkolenia…. planowane w najbliższym czasie ….

 • marzec 2016 – Szczecin/Koszalin szkolenie ze zmian w ustawie o rachunkowości. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.
 • marzec 2016 – Koszalin szkolenie ze zmian w prawie dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.
 • marzec 2016 – Koszalin szkolenie z pozyskiwania funduszy dla ngo’s. Szczegóły spotkania są ustalane. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Publikacje…

 • NOWOŚĆ! RAPORT Z BADAŃ „NOWE ROLE ŚRODOWISK TWÓRCZYCH” Pracownicy socjalni? Terapeuci? Doradcy? O nowych rolach środowisk twórczych możecie przeczytać w raporcie z badań przeprowadzonych w ramach projektu Stowarzyszenia Media Dizajn. czytaj więcej>>
 • Zapraszamy do lektury raportu z monitoringu 16 RPO 2014-2020 Organizacje pozarządowe w procesie programowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Wnioski i rekomendacje z raportów regionalnych który znajdą Państwo na stronie http://www.zafos.pl/aktualnosci/236-raport-z-monitoringu-16-rpo-2014-2020
 • Zapraszamy do lektury publikacji  Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych(pobierz Poradnik), która jest podsumowaniem projektu „Zlecamy pożytecznie, wydajemy z pożytkiem”. Więcej na http://www.frdl.szczecin.pl/?rozdzial=16&projekt=107
 • Zapraszamy do lektury „Kierunki zmian w sferze pożytku publicznego w kontekście realizacji zadań publicznych". Więcej na http://issuu.com/poro…/…/kierunki_zmian_w_sferze_pozytku_pub

 Harmonogramy…

Pomocne…

 • serwis funduszehttp://fundusze.ngo.pl/ - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnikhttp://poradnik.ngo.pl/ - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
 • Biblioteka Pożytku Publicznegohttp://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html
 • serwis fakty.ngo.pl - podstawowe informacje o organizacjach, raporty z badań, ciekawe wykresy, wyjaśnienia podstawowych pojęć, a także najświeższe wiadomości i opracowania badawcze.

Wpisany przez: Admin

 • :
 • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: