Stawka zwrotu podatku akcyzowego

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 grudnia 2015 r.

w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W 2016 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Dz.U.2015.2042 z dnia 2015.12.04

Wersja od: 4 grudnia 2015 r.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 10 kwietnia 2021, imieniny: Michała i Makarego

Najbliższe wydarzenie: