XXI Sesja Rady Gminy Krzęcin

We wtorek, 30 listopada br., w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie odbyła się XXI Sesja Rady Gminy VIII kadencji, podczas której Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz zapoznał radnych ze sprawozdaniem z prac w okresie międzysesyjnym.

sesja

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krzęcin za rok szkolny 2020/2021 przedstawił radnym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, Artur Szulc. Rada Gminy Krzęcin przyjęła jednogłośnie projekt uchwały dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi. Na sesji Radni Gminy Krzęcin uchwalili także wysokość diet dla sołtysów i radnych z gminy Krzęcin, a także ustalili wynagrodzenie wójta, w związku ze zmianami ustawy i rozporządzenia wykonawczego. Dwa ostatnie projekty dotyczyły zmian budżetu gminy Krzęcin i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 16 maja 2022, imieniny: Andrzeja i Wieńczysława