Prawie 97 000 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym!

PFRONW dniu wczorajszym, 24 listopada br., w Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Wójtem Gminy Krzęcin, Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem przy kontrasygnacie Skarbnika, Joanny Witkowskiej.

Umowa dotyczy przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi", a wsparcie finansowe wynosi 96 406, 94 zł. Jest to pomoc dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 17 maja 2022, imieniny: Weroniki i Sławomira