Grant na zakup środków na walkę z COVID-19

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że  Szkoła Podstawowa w Krzęcinie otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej oraz do utrzymania czystości i dezynfekcji.

grantcovid

Gmina otrzyma grant w wysokości  34.002,15 zł. Został on pozyskany w ramach projektu pn. “POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 27 października 2020, imieniny: Sabiny i Iwony

Najbliższe wydarzenie: