Doposażenie miejsca lokalnej integracji w Mielęcinie

5 listopada 2019r. - w Klubie Kultury w Mielęcinie odbyło się spotkanie wiejskie w ramach projektu finansowanego z grantu sołeckiego. W spotkaniu z Mieszkańcami Mielęcina wziął udział Wójt Gminy Krzęcin Pan dr Bogdan Brzustowicz. Celem spotkania było podsumowanie realizacji projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w naborze ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie.

Wniosek pn. „Doposażenie miejsca lokalnej integracji w Mielęcinie” został złożony przez Gminę Krzęcin w Urzędzie Marszałkowskim 8 lutego br. Umowa na dotację została podpisana 9 lipca przez Wójta Gminy Krzęcin i Sołtysa Sołectwa Mielęcin Pana Włodzimierza Burego.
W ramach tego zadania zostało zakupionych do Klubu Kultury w Mielęcinie 12 stolików oraz 50 krzeseł  za łączną kwotę 10.288,00 zł. Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom wsi Mielęcin uczestnictwa w wydarzeniach lokalnych o charakterze integracyjnym poprzez organizację imprez kulturalnych odbywających się w doposażonej świetlicy wiejskiej.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 14 lipca 2020, imieniny: Marceliny i Bonawentury

Najbliższe wydarzenie: