Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w 2019 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 08 października 2019 r. postanowił udzielić Gminie Krzęcin dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 34 110,00 zł na realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Krzęcin”.

Pragnę przypomnieć, że jest to czwarta edycja akcji usuwania wyrobów zawierających azbest, realizowana w naszej gminie. W latach 2015- 2017 dzięki uzyskanym środkom usunięto i unieszkodliwiono łącznie 178 ton odpadu azbestowego. Łączny koszt zadania wyniósł 90 412,17 zł i w całości został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W czwartej edycji akcji, której termin zakończenia planowany jest do 08 listopada , weźmie udział 22 mieszkańców, a szacowana ilość azbestu do usunięcia wynosi ponad 72 tony. Akcje prowadzi pracownik Urzędu – Anna Kozłowska.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 14 lipca 2020, imieniny: Marceliny i Bonawentury

Najbliższe wydarzenie: