IV Sesja Rady Gminy Krzęcin

Obrady IV Sesji Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbyły się w dniu 29 marca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Krzęcin. W porządku sesji  znalazły się sprawozdania z realizacji Programów  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi , a także informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa w roku 2018.

Radni przyjęli projekty uchwał dot. m.in.: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin; zawarcia porozumienia z Powiatem Choszczeńskim odnośnie założenia i prowadzenia przez Powiat Przedszkola Specjalnego w Suliszewie oraz zatwierdzenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Pozytywnie zagłosowano w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krzęcinie poprzez likwidację jej Filii w Granowie.
Podczas piątkowej sesji wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z przewodniczącym Arturem Konopelskim wręczyli wszystkim nowym gospodarzom sołectw kadencji 2019-2024 zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 04 czerwca 2020, imieniny: Karola i Franciszka