Władza sołecka w rękach kobiet

W dniach 19 i 20 marca br. Mieszkańcy sołectw Żeńska i Granowa wybrali nowych sołtysów. Powitania uczestników i stwierdzenia prawomocności zebrania w Żeńsku dokonał Wójt Gminy Krzęcin, Bogdan Wojciech Brzustowicz, a poprowadził je Przewodniczący Rady Gminy, Artur Konopelski. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 264 obecnych było 92.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Panią Natalię Wróbel i Pana Daniela Kamińskiego (ówczesnego sołtysa). W wyniku głosowania wybory wygrała Pani Natalia Wróbel (48 głosów). Pan Daniel Kamiński zdobył głosów niewiele mniej – 39. Radę Sołecką w Żeńsku reprezentować będą: Pani Agnieszka Leciejewska, Pani Marzena Lipska-Czwójda i Pan Krzysztof Michałowski.
W wyborach sołeckich w Granowie udział wzięło 80 Mieszkańców na ogólną liczbę uprawnionych – 425. Tutaj powitania uczestników, stwierdzenia prawomocności zebrania i poprowadzenia zebrania dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Artur Konopelski. Do roli sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Pani Magdaleny Rutkowskiej i pełniącego w latach 2015-2019 funkcję sołtysa, Pana Zdzisława Kośmidra. 58 głosów zdobyła Pani Magdalena Rutkowska, 22 głosy otrzymał Pan Zdzisław Kośmider. W skład Rady Sołeckiej weszli: Pani Marta Karwik, Pani Natalia Kwiatkowska i Pan Łukasz Zmiendak.
Pragniemy serdecznie podziękować dotychczasowym sołtysom i członkom Rad Sołeckich za owocną współpracę i zaangażowanie na rzecz lokalnego środowiska, a nowo wybranym życzymy pomyślności, wiary i realizacji wszelkich zamierzeń, które pozwolą rozwijać nasze sołectwa oraz gminę.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 14 grudnia 2019, imieniny: Alfreda i Izydora