Przedłużenie terminu naboru na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Krzęcin przedłuża termin naboru do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w roku 2018, w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych, upowszechniania  kultury fizycznej, a także rewitalizacji.

Załączniki:

Formularz

 Ogłoszenie 

czytaj więcej

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Krzęcin zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w roku 2018, w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym i niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych, upowszechniania kultury fizycznej, a także rewitalizacji.

 

1. Formularz

2. Ogłoszenie

czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 16 stycznia 2018 r.

o przystąpieniu do  konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Krzęcinie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017 - 2023.

Dostępne tutaj

czytaj więcej

Dofinansowanie realizacji działań aktywizujących w środowisku lokalnym

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, tj. gmin Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój do składania wniosków o dofinansowanie realizacji działań aktywizujących w środowisku lokalnym.

czytaj więcej

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Krzęcin

Ideą Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest aktywizacja osób starszych poprzez  stworzenie  możliwości ciągłego poszerzania wiedzy, a także nawiązywania wzajemnych kontaktów czy też możliwości dbania o własny rozwój i kondycję fizyczną. Z inicjatywy Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza oraz Stowarzyszenia Razem dla Gminy Krzęcin i Pełnomocnika Wójta ds. Seniorów, zawiązany został w Gminie Krzęcin Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). 

czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wójt Gminy Krzęcin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin na rok 2017 w zakresie: 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez organizację czasu wolnego osobom starszym niepełnosprawnym oraz upowszechnianie wiedzy i jej praktycznego zastosowania wśród osób starszych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania to  8.000 zł.

Więcej informacji: www.bip.krzecin.pl 

czytaj więcej

Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00.

czytaj więcej

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY
W dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 15:00 w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie odbywają się w ramach projektu "Program Społecznik-Zachodniopomorski System Wspierania Inicjatyw Oddolnych" warsztaty i spotkanie ze sztuką manualną-"Decoupage". Zajęcia poprowadzi Pracownia Rękodzieła SUZI z Radaczewa, a organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie "Aktywny Senior" z Chłopowa.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest piątek 05 marca 2021, imieniny: Fryderyka i Wacława

Wydarzenie dnia:

Dary żywnościowe