Informacja

Pragnę poinformować, że działając na podstawie paragrafu 1 Uchwały Nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy Krzęcin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krzęcin, w terminie do 15 września 2015 r. będą przyjmowane wnioski do projektu budżetu na 2016 rok. Można je składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie lub przesłać drogą pocztową na adres: „Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin”.

czytaj więcej

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach zaprasza osoby z terenu gminy Krzęcin na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 pomocą finansową na zakup podręczników – „Wyprawka szkolna” zostaną objęci uczniowie:

czytaj więcej

Doposażenie jednostki OSP Krzęcin

Za kwotę ponad 33 tys. zł jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie otrzymała doposażenie, na które złożyły się: 6 par obuwia wysokiego sznurowanego, 19 hełmów, 8 kompletów ubrań specjalnych ochronnych i 8 par rękawic. 

czytaj więcej

Środki na usuwanie azbestu w Gminie Krzęcin

Wczoraj, 10 sierpnia 2015 r., podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin". W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nasza gmina otrzyma dotację na ten cel w wysokości do 73.356 zł.

czytaj więcej

Środki na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

W tym roku nasza gmina uzyskała dodatkowe środki w wysokości 11.000 zł z części oświatowej subwencji ogólnej na zadania z zakresu oświaty, w tym 6.000 zł na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w zakresie edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych. Już niedługo w Zespole Szkół w Krzęcinie doposażony zostanie także o niezbędne wyposażenie gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Środki na ten cel w wysokości 5.000 zł pochodzą również z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

czytaj więcej

Wiadomości Krzęcińskie 2/56 lipiec 2015 r.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Wiadomości Krzęcińskich. W numerze drugim przeczytać można m.in. o Powiatowym Dniu Strażaka, festiwalu nauki, zakończeniu projektu „Przedszkole promyczkiem radości w Gminie Krzęcin”. W numerze znajdziemy relację z tegorocznego Święta Wiatraka oraz relacje z pracy krzęcińskiego samorządu i informacje o realizowanych inwestycjach.

- 2/56 lipiec 2015 r. 

czytaj więcej

Bezpieczna wieś przyjazna dziecku

Pod takim hasłem Urząd Marszałkowski w Szczecinie rozpoczął akcję propagującą przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które mają na celu zapobiec nieszczęśliwym wypadkom dzieci w sezonie letnim, zwłaszcza podczas żniw. W tym czasie wiele dzieci spędza wakacje na wsi. Zarówno rodowici mieszkańcy tych obszarów, jak i mali wczasowicze odwiedzający swoich najbliższych. Warto, więc zadbać o ich bezpieczeństwo i sprawić, by ten beztroski czas nie został zakłócony nieszczęśliwymi zdarzeniami.

www.bezpieczenstwo.wzp.pl

czytaj więcej

Akcja LATO NA WSI w Gminie Krzęcin

Wakacje każdemu kojarzą się ze słońcem i ciepłą wodą. To czas, który możemy wykorzystać na wypoczynek, przemyślenia i wspaniałą przygodę. Przez cały rok szkolny spędzamy czas nad nauką, pogłębiając  swoją wiedzę. Tym bardziej nasza radość nie zna granic, gdy możemy udać się w końcu na zasłużone wakacje. LATO NA WSI to coroczna akcja zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury w Krzęcinie w miesiącu lipcu. Tym razem hasłem przewodnim było „Baw się z nami – kolorami”.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 20 sierpnia 2019, imieniny: Bernarda i Sobiesława